Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid kan de informatie op deze site soms niet volledig, niet actueel of voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Behalve indien uitdrukkelijk anders is vermeld, Kelfkens Engineering BV, hierna te noemen Kelfkens Engineering, niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden informatie, noch voor eventuele directe en/of indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, geleden als gevolg van het gebruik van informatie op deze site.

Copyright
Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Kelfkens Engineering worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele kopie ten behoeve van persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Kelfkens Engineering aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Kelfkens Engineering behoudt zich het recht voor om iedere link op enig moment te beƫindigen.

Algemene voorwaarden
Op al onze diensten en leveranties zijn, tenzij anders vermeld, van toepassing de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Kelfkens Engineering. Onze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank.

Kelfkens Engineering B.V.
KVK 24415732 Disclaimer | Privacy statement